Plan Studi贸w

Plan studiów podyplomowych ”Bezpiecze艅stwo i higiena pracy”

alt

Forma realizacji zaj臋膰 – wyk艂ady (WYK.), 膰wiczenia: audytoryjne (膯W.), laboratoryjne (LAB.), projektowe (PROJ.) i seminaryjne (SEM.)

 

Sposób weryfikacji efektów kszta艂cenia:

•      Obecno艣膰 na zaj臋ciach;

•      Egzamin Semestralnypisemny egzamin testowy z przedmiotów semestru pierwszego;

•      Egzamin Ko艅cowypisemny egzamin testowy z przedmiotów semestru drugiego;

•      Zaliczenie przedmiotu „Przygotowanie pedagogiczne”;

•      Praca Seminaryjnaprezentacja zagadnie艅 Pracy Ko艅cowej;

•      Praca Ko艅cowa.