Informacje o Studiach Podyplomowych

 

Ogólna charakterystyka Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach gospodarki rynkowej, dynamicznych zmian technologii oraz prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.Studia prowadzone są na trzech kursach: ogólnym, budowlanym oraz górniczym.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 220 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się co dwa tygodnie: w piątki po południu i w soboty. Realizowanych jest osiem spotkań w semestrze. Pierwszy semestr, wspólny dla wszystkich kursów, przeznaczony jest na kompleksowe omówienie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Drugi, realizowany oddzielnie na kursach ogólnym, budowlanym i górniczym, obejmuje szczegółową problematykę zagrożeń oraz działań profilaktycznych.

Zajęcia na Studiach prowadzone są przez uznanych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pracy, m. in. nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a na kursie górniczym przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego.

 

alt

Zakres kształcenia

Program kształcenia Studiów obejmuje zagadnienia z zakresu m.in.: prawa i ochrony pracy, wypadków i chorób zawodowych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych oraz doskonalenia pedagogicznego. Ponadto tematyka kursu górniczego dotyczy zakresu działalności organów nadzoru górniczego, przepisów i systemów zarządzania bhp w zakładach górniczych, czynników szkodliwych dla zdrowia i zagrożeń w górnictwie oraz ratownictwa górniczego.

Kurs budowlany przeznaczony jest dla przyszłych koordynatorów bezpieczeństwa i higieny pracy realizujących zadania w szeroko pojętym sektorze budowlanym. 

Kurs górniczy obejmuje swoim zakresem tematykę dotyczącą działalności organów nadzoru górniczego, przepisów i systemów zarządzania bhp w zakładach górniczych, czynników szkodliwych dla zdrowia i zagrożeń w górnictwie oraz ratownictwa górniczego i jest dedykowany dla pracowników przedsiębiorstw, które podlegają prawu geologicznemu i górniczemu.

Słuchacze Studiów przechodzą, potwierdzone zaświadczeniem, szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia oraz nabywają kompetencje do prowadzenia audytów i szkoleń w zakresie bhp.

Dla zainteresowanych uczestników, za dodatkową opłatą, przewiduje się możliwość ukończenia, potwierdzonego zaświadczeniem, kursu pedagogicznego.

 

alt

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową.
Ukończenie Studiów, potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, daje uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004r.

Absolwenci Studiów są przygotowani do pracy w służbach bhp przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki: m.in. górnictwie i budownictwie, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych.

 

alt

Opłaty

Koszt udziału w Studiach wynosi 4000,00 zł za dwa semestry. Dla osób pokrywających koszty osobiście przewiduje się możliwość wnoszenia opłat w czterech ratach.

 

alt

Zasady naboru

Warunkiem przyjęcia na Studia jest ukończenie studiów wyższych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu miejsc przewiduje się zorganizowanie dodatkowych edycji rozpoczynających się w miesiącu marcu.

Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, podanie, kwestionariusz osobowy (formularze do pobrania w zakładce „dokumenty do pobrania”) oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, należy składać w Katedrze Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, pokój nr 12, parter, pawilon A-4; osobiście w godzinach 9.00 – 14.00 lub przesyłką poleconą.

 

alt

Organizator studiów podyplomowych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii                        
Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

 

alt

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab inż. Zbigniew Burtan, prof. nadzw.

AGH Kraków - budynek A4 - II p.; pokój 205
tel.: +48 12 617 49 30; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

alt

Informacje dodatkowe

Zajęcia na studiach odbywają się co dwa tygodnie: w piątki (po południu od 16.30) i w soboty.

 

alt

Adres organizacji

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A4, pokój nr 12      

tel.  12 617 20 74
fax. 12 617 20 74

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
www: http://www.spdbhp.agh.edu.pl