Z okazji 25-lecia kształcenia na Studiach Podyplomowych BHP na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zapraszamy na konferencję „Bezpieczeństwo Pracy – edukacja i dobre praktyki”.


Konferencja, skierowana jest do naukowców, inspektorów oraz specjalistów z zakresu bhp, będzie doskonałą płaszczyzną wymiany osiągnięć naukowych i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym oraz praktykami z branży bhp.


Tematyka konferencji obejmuje:

  • Kształcenie i szkolenia w zakresie BHP
  • Formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa
  • Zagrożenia w środowisku pracy
  • Ryzyko i zarządzanie bezpieczeństwem
  • Zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne pracowników
  • Kultura bezpieczeństwa pracy
  • Środki ochronne
  • Bezpieczeństwo techniczno-środowiskowe

Referaty przedstawią wykładowcy i absolwenci Studiów Podyplomowych oraz zaproszeni goście i przedstawiciele partnerów konferencji.

Konferencja "Bezpieczeństwo Pracy - edukacja i dobre praktyki"
25-lat kształcenia na studiach podyplomowych  BHP

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
al. A. Mickiewicza 30; 30-058 Kraków