PROGRAM KONFERENCJI - piątek 28.09.2018 r.

Aula Główna (paw. A-0) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (al. A. Mickiewicza 30)

09:00 – 10:00  Rejestracja uczestników

Godzina

Autor (Instytucja) Tytuł referatu

10:00 – 10:20 

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

SESJA I

10:30 – 10:45

Piotr Czaja (AGH Kraków) Bezpieczeństwo pracy – priorytetowe zadanie dla dobrze wykształconych kadr

10:45 – 11:00

Zbigniew Burtan (AGH Kraków) Doświadczenia i perspektywy kształcenia w zakresie bhp w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

11:00 – 11:15

Stanisław Staszewski  (PIP Kraków) Działania prewencyjne a wypadkowość – doświadczenia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

11:15 – 11:30

Andrzej Siekanka  (PSP Kraków) Ochrona przeciwpożarowa środowiska pracy– rola i zadania w bezpieczeństwie pracy

11:30 – 11:45

Alan Fender (Iturri Poland Sp. z o.o.) Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach pracy –  praktyczne przykłady

11:45 – 12:15

PRZERWA KAWOWA

SESJA II

12:15 – 12:30

Arkadiusz Kustra  (AGH Kraków) Bezpieczeństwo pracy jako znaczący element obszaru społecznego w strategii kreowania zrównoważonej wartości przedsiębiorstw górniczych

12:30 – 12:45

Alicja Stefaniak, Piotr Wojtacha (WUG Katowice) Wpływ przepisów górniczych regulujących zagadnienia szkoleń i kwalifikacji na bezpieczeństwo osób zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych

12:45 – 13:00

Władysław Kubiak (AGH Kraków) Zagrożenia chemiczne – wczoraj i dzisiaj

13:00 – 13:15

Agnieszka Oksanowicz-Beszter (Philip Morris Polska S.A.) Grywalizacja
w szkoleniach bhp

13:15 – 13.30

Adam Jabłoński  (Filter Service Sp. z o.o.) Zmiany w regulacjach dotyczących środków ochrony indywidualnej

13.30 – 13.45

Andrzej Wieder, Tomasz Redzimski (EJENDALS AB, DuPont Poland
Sp. z o.o.) Nowe wyzwania dla służby BHP z punktu widzenia producentów środków ochrony indywidualnej

13:45 – 14:30

PRZERWA OBIADOWA

SESJA POSTEROWA

14:30 – 15:00

Izabela Buszewicz (Świętokrzyskie Centrum Mediacji w Kielcach) Prawne aspekty zatrudnienia kobiet w ciąży

Patrycja Kabiesz  (Politechnika Śląska) Ocena stanu zdrowia pracowników
w zakładzie mięsnym

Romuald Ogrodnik, Mariusz Kapusta (AGH Kraków) Analiza poziomu
i struktury wypadkowości w polskim przemyśle

Małgorzata Tarczoń (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
w Krakowie) Charakterystyka zranień ostrymi narzędziami medycznymi
w podmiocie leczniczym

Mateusz Richter (Chemobudowa Kraków S.A./Politechnika Krakowska) Bezpieczeństwo pracy ciężkich maszyn budowlanych pracujących na gruntach słabonośnych – platformy robocze

Mateusz Richter (Chemobudowa Kraków S.A./Politechnika Krakowska) Bezpieczeństwo robót geotechnicznych – przegląd technicznych rozwiązań

SESJA III

15:00 – 15.15

Mariusz Kapusta (AGH Kraków) Rola szkoleń pracowniczych  – metody
i dobór

15:15 – 15.30

Jerzy Tomik (Collegium Medicum UJ Kraków) Zaburzenia słuchu – problem cywilizacyjny i społeczny

15:30 – 15.45

Jerzy Karczewski (Akademia Evisa) System zarządzania BHP a kultura bezpieczeństwa

15:45 – 16.00

Katarzyna Grzegorzewska (AGH Kraków) Stres i wypalenie zawodowe – czynniki psychospołeczne a poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy

16:00 – 16.15

PRZERWA KAWOWA

SESJA IV

16:15 – 16.30

Radosław Gonet (EcoMS Consulting Sp. z o.o.) Niebezpieczne maszyny na polskim rynku. Zagrożenia oraz prawne aspekty odpowiedzialności producenta i pracodawcy

16:30 – 16.45

Elżbieta Tarczoń  (5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie) Przemoc
i agresja pacjentów jako nowy czynnik ryzyka zawodowego pracowników sektora medycznego

16:45 – 17:00

Ewelina Włodarczyk, Justyna Rokitowska  (Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie) Jakość szkoleń w profilaktyce bezpieczeństwa i higieny pracy

17:00 – 17:20

DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE OBRAD

18:00 – Biesiada Jubileuszowa – Sala Lustrzana Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus"
(Hotel   Polonez, ul. Reymonta 15)


Partnerzy konferencji
 
     Kopia zapasowa Logo Faraone                   
 
    tarbonus            
Kghm nowe logo.svg   jsw innowacje     GRUPA TAURON KW CZATKOWICE LOGOTYP wersja KORPO standardowa podstawowa CMYK 300x211     
  1        amsxtrade logo    xtrade logo na wwwPatronat medialny

ATEST LOGO 2015 JPG300CMYK      Asystent BHP PORTAL pomaraczowy              

Konferencja "Bezpieczeństwo Pracy - edukacja i dobre praktyki"
20-lat kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie BHP


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

al. A. Mickiewicza 30; 30-058 Kraków

Konferencja

Komitety

Uczestnictwo