Wymagania techniczne dotyczące posteru

 1. Poster powinien zostać przygotowany w formacie A2 (420×594 mm) w orientacji pionowej.
 2. Preferowane jest przygotowanie tekstu posteru w dwóch kolumnach.
 3. Minimalne marginesy od krawędzi posteru równe 20 mm.
 4. W posterze powinna być stosowana czcionka Arial - poszczególne części merytoryczne powinny być zatytułowane w formie nagłówków 1 rzędu o wielkości 30 punktów (pogrubione), numerowanych kolejnymi cyframi arabskimi.
 5. Tekst bazowy posteru powinien być przygotowany w wielkości minimum 20 pkt (czcionka Arial).
 6. Poster powinien zawierać w szczególności:
  a/ tytuł (wielkość czcionki powyżej 30 punktów, w postaci pogrubionej) - wyraźnie odróżniający się od pozostałych elementów posteru);
  b/ imiona, nazwiska oraz tytuły zawodowe/naukowe autorów wraz z afiliacjami;
  c/abstrakt - odróżniający się od tekstu bazowego kursywą (italika) oraz wcięciami z obu stron równymi minimum 20 mm od wcięcia tekstu bazowego;
  d/ literatura - czcionka min. 15 pkt, zgodne ze standardem APA.
 7. Podpisy pod rysunkami oraz tabelami wg standardu opracowań naukowych.

Proponowany, ogólny schemat podkładu posteru odnajdziecie Państwo >> TUTAJ << w formacie PDF.

W przypadku chęci przygotowania posteru w programach graficznych innych niż wektorowe, możliwe jest załączenie nagłówka oraz stopki wg schematu jak powyżej z plików:

>> NAGŁÓWEK <<

>> STOPKA <<


Partnerzy konferencji
 
     Kopia zapasowa Logo Faraone                   
 
    tarbonus            
Kghm nowe logo.svg   jsw innowacje     GRUPA TAURON KW CZATKOWICE LOGOTYP wersja KORPO standardowa podstawowa CMYK 300x211     
  1        amsxtrade logo    xtrade logo na wwwPatronat medialny

ATEST LOGO 2015 JPG300CMYK      Asystent BHP PORTAL pomaraczowy              

Konferencja "Bezpieczeństwo Pracy - edukacja i dobre praktyki"
20-lat kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie BHP


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

al. A. Mickiewicza 30; 30-058 Kraków

Konferencja

Komitety

Uczestnictwo