Forma realizacji zajęć – wykłady (WYK.), ćwiczenia: audytoryjne (ĆW.), laboratoryjne (LAB.), projektowe (PROJ.) i seminaryjne (SEM.)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

  • Obecność na zajęciach;
  • Egzamin Semestralny - pisemny egzamin testowy z przedmiotów semestru pierwszego;
  • Egzamin Końcowy - pisemny egzamin testowy z przedmiotów semestru drugiego;
  • Zaliczenie przedmiotu „Przygotowanie pedagogiczne”;
  • Praca Seminaryjna - prezentacja zagadnień Pracy Końcowej;
  • Praca Końcowa.