Aktualności

Aktualne informacje dotyczące studiów podyplomowych.

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

al. A. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
Budynek A4, pok. 12

Kontakt

tel.: 12 617 20 74
e-mail:  wocy@agh.edu.pl