mgr Janina BIELSKA - Podstawowe przepisy prawa pracy

mgr Izabela BUSZEWICZ- Komunikacja interpersonalna, kompetencje społeczne specjalisty ds.  BHP, sztuka prezentacji

dr hab. inż. Zbigniew BURTAN, prof. AGH - Metodyka zajęć seminaryjnych i wykonywania prac końcowych         

mgr Krzysztof DUKAT - Pierwsza pomoc przedlekarska

mgr inż. Michał DWORZAK - Ocena ryzyka zawodowego w ujęciu praktycznym, ocena ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego, seminarium pracy końcowej

dr inż. Radosław GONET - Ocena ryzyka zawodowego, formalno-prawne, i praktyczne aspekty bezpieczeństwa maszyn, eksploatacja urządzeń objętych dozorem technicznym

dr Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA - Aspekty psychospołeczne zarządzania

mgr inż. Bogdan KAPERA - Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, transport wewnątrzzakładowy

dr inż. Mariusz KAPUSTA - Wybrane zagrożenia fizyczne w środowisku pracy

dr Jerzy KARCZEWSKI - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

prof. dr hab. Władysław KUBIAK - Zagrożenia chemiczne na stanowiskach pracy

dr hab. inż. Arkadiusz KUSTRA, prof. AGH - Ekonomiczne skutki wypadków przy pracy

dr inż. Szczepan MOSKWA - Zagrożenie wypadkowe prądem elektrycznym oraz wpływ PEM na pracownika

mgr inż. Artur NOSEK - Zagrożenia chemiczne oraz organizacja i prowadzenie akcji ratownictwa chemicznego

dr inż. Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA - Seminarium pracy końcowej

mgr inż. - Arkadiusz OBŁOZA - Przepisy bhp w zakresie urządzeń i obiektów energetycznych

dr Anna OKOŃSKA-WALKOWICZ - Podstawy szkolenia dorosłych

mgr Sebastian TOPOLSKI - Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, choroby zawodowe i zagrożenia biologiczne

mgr inż. Andrzej RAAB - Podstawy ergonomii, ocena ryzyka narażenia na substancje chemiczne

mgr inż. Stanisław STASZEWSKI - Realizacja ustawy o Państwowej Inspekcji  Pracy, Dobór środków ochrony indywidualnej 

mgr inż. Paweł SZCZEPAŃSKI - Zasady prowadzenia auditów systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, dokumentacja w systemach zarządzania, dokumentacja powypadkowa  

mgr Rafał THEN - Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy

dr hab. med. Jerzy TOMIK, prof. CM UJ - Medyczne oddziaływanie hałasu na organizm człowiek             

mgr inż. Sebastian TOPOLSKI - Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy

mgr inż. Paweł WIECZOREK - Przepisy bhp w zakresie obiektów i pomieszczeń pracy